BAUMGARTNER BENNY

Benny je obrovský talent rakouského hokeje a pečlivý student Hockey Talent Academy, kde se účastní výuk již několik let. Mezi jeho přednosti patří herní inteligence, výborná přihrávka a velmi efektivní střela. V útočném pásmu je díky těmto přednostem pro soupeře nesmírně nebezpečný. V utkáních Speed Hockey League se prosazuje téměř pokaždé a jeho přihrávky patří k ozdobám akcí HTA. Svými výkony několikrát přispěl k úspěchům ročníku 2000 a vždy patřil k nejlepším hráčům. Momentálně hraje ve švýcarském týmu HC Davos a je v reprezentacích Rakouska.

baumgartner

Od tohoto rozhovoru uplynul nějaký čas, ale i tak je zajímavý...

Jak se ti v letošní sezóně vede?

Ještě nikdy jsem nebyl tak dobře připraven na sezónu jako letos. V létě jsem navštívil mnoho HTA campů, kde jsem si neustále zlepšoval své dovednosti. Tento rok jsem dostal jako jediný hráč ročníku 2000 od svého klubu (Vienna Tigers) možnost, hrát ve věkové skupině U15 (ročník 1998). Normálně hraji ve věkové skupině U13 (ročník 2000). Tým U15 se účastnil rakouského mistrovství LA Stars/Vienna Tigers. Trénink s HTA mě perfektně připravil na tuto sezónu a já jsem v tomto roce byl na campu nejpřesnější střelec na bránu a druhý nejlepší střelec v mém týmu. V celém Rakousku jsem v Top 10.

Ich bin noch nie so gut vorbereitet in eine Eishockey-Saison gestartet wie dieses Jahr. Im Sommer habe ich viele Camps der HTA besucht und meine Fähigkeiten (Skills) dabei ständig verbessert. Dieses Jahr habe ich von meinem Club (Vienna Tigers) die Möglichkeit bekommen, als einziger Spieler des Jahrganges 2000 in der Altersklasse U15 (Jahrgang 1998) mitzuspielen. Normalerweise spiele ich in der Altersklasse der U13 ( Jarhgang 2000) . Die Mannschaft der U15 nimmt als Spielgemeinschaft LA Stars / Vienna Tigers an der österreichischen Meisterschaft teil. Das Training mit der HTA hat mich perfekt auf diese Saison vobereitet und ich bin zur Zeit in diesem Jahrgang bester Torschütze und 2. bester Scorer meines Teams. Österreichweit bin ich damit augenblicklich in den Top 10. Außerdem freue ich mich schon besonders darauf, mit dem Austria Select Team 2000 beim gorßen Pee-Wee Turnier in Quebec im Februar 2013 teilzunehmen.

Jakou máš zajímavost (zvláštnost) v hokejové výstroji?

Dobří hráči potřebují dobrou výstroj. Výstroj musí odpovídat individuálním požadavkům hráče. V HTA mi dobře poradili a já jsem svojí starou výstroj částečně vyměnil za novou a cítím zlepšení. Nyní hraji s novými bruslemi "Bauer Total One a novou holí " Bauer Total One Intermediate 60 Flex". Brusle mi dodávají více stability a pomáhají mi zlepšit techniku bruslení. Moje střelecká technika, tvrdost a přesnost mých střel se díky intermediate hokejce s nižším flexem výrazně zlepšila. Dle mého mínění tvoří dobrá hokejka a brusle důležitý předpoklad pro to, stát se dobrým hráčem.

Gute Spieler benötigen eine gute Ausrüstung. Die Ausrüstung soll auf die individuellen Fähigkeiten des Spielers angepasst sein. Bei meinen Traings-Einheiten mit der HTA bin ich auch in Bezug auf die Ausrüstung gut beraten worden und habe meine teilweise alte Ausrüstung ausgetauscht und verbessert. Ich spiele nun mit neuen Schlittschuhen ( "Bauer Supreme ONE 100" ) und neuem Schläger ( *Bauer Total One Intermediate 60 Flex" ). Die Schlittschuhe geben mir mehr Stabilität und haben mitgeholfen, meine Eislauftechnik zu verbessern. Meine Schußtechnik, die Härte und Zielgenauigkeit meiner Schüsse wurden durch den Intermediate Schläger mit der geringeren Flex-Anzahl ebenfalls deutlich verbessert. Meiner Meinung nach sind das die beiden wichtigsten Ausrüstungs-Gegenstände für einen guten Spieler.

baumgartner2Čeho by jsi chtěl - la v hokejové kariéře dosáhnout?

Za prvé musím na sobě tvrdě pracovat, abych všechny své - pro hokej důležité dovednosti vylepšil. Když na sobě budu neustále tvrdě pracovat a trénovat a budu své znalosti neustále zlepšovat, doufám, že se jednoho dne stane můj sen skutečností: stanu se profesionálním hokejistou. Můj cíl tedy je: stát se profesionálním hráčem v evropské lize, ale ten absolutní sen, je hrát v nejlepší lize na světě v NHL. Bruslení - skórování - střelbu - taktiku - být psychicky silnější - fyzicky silnější.

Als erstes muß ich hart an mir arbeiten um alle für das Eishockey relevanten Fähigkeiten zu verbessern. Scating- Scoring - Shooting - Tactics - getting stronger in the head - fitness Wenn ich kontinuierlich hart arbeite und trainiere, und mein Können sich stetig verbessert, wird hoffentlich eines Tages mein Traum wahr werden: Eishockey-Profi zu sein. Als Eishockey-Profi kann mein Ziel nur lauten: in einer der europäischen Top-Ligen zu spielen, aber der absolute Wunschtraum wäre ein Engagement in der besten Liga der Welt - der NHL. 

Jak se ti líbila letošní příprava v Hockey Talent Academy a kdy tě zase uvidíme?

V posledních letech jsem v Rakousku velmi úspěšný a dosáhl jsem skoro všeho, co mladý hokejista v mém věku může dosáhnout. Nechci ale usnout na vavřínech, nýbrž se chci i nadále vyvíjet. Chci si rozšiřovat své silné stránky (střelbu - skórování), ale zejména chci zlepšovat své slabé stránky (bruslení -  individuální taktiku), abych se mohl stát kompletním hráčem. Loni v létě nastal čas, abych udělal další krok v mém vývoji - stát se dobrým a komplexním hráčem a začal jsem hledat dobrou, známou a úspěšnou hokejovou školu , kterou jsem nakonec našel v České republice. Lední hokej hraje v České republice zcela odlišnou roli ve společnosti a nedá se s Rakouskem srovnávat. Jde to vidět již na úspěších národního týmu stejně jako na úspěších jednotlivých juniorských výběrů. Ale také počet mladých lidí a dětí, kteří se tímto sportem zabývají, je mnohonásobně vyšší než v Rakousku. HTA mi nabídlo možnost trénovat s vysoce kvalifikovanými trenéry, zlepšovat mé schopnosti, ale především pracovat na mých slabých místech... Jsem si absolutně jistý, že jsem v HTA našel nejlepší hokejovou školu této země. A navíc je to nádherný zážitek trénovat s dalšími velice dobrými a lepšími hráči, hrát s nimi, poměřovat se s nimi a tím se i nadále zlepšovat. Pokaždé, když mi to můj velice nabitý program v Rakousku dovolí, vracím se k HTA, abych zde mohl trénovat a pracovat na sobě. Je toho ještě tolik, kde snebo v čem se mohu zlepšovat.

baumgartner3Ich bin in den letzten Jahren in Österreich sehr erfolgreich gewesen und habe dort fast alles erreicht, was ein junger Eishockey-Spieler in meinem Alter erreichen kann. Aber ich möchte mich auf diesen Erfolgen nicht ausruhen, sondern ich möchte mich weiter entwickeln. Ich möchte meine Stärken ausbauen (Shooting - Scoring ), aber vor allen Dingen möchte ich meine schwächeren Seiten (Skating - tactical concept ) verbessern, um ein kompletter Spieler zu werden. Letzten Sommer wurde es Zeit geworden, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu einem professionellen und kompletten Eishockey-Spieler zu machen und war auf der Suche nach einer guten, anerkannten und erfolgreichen Eishockey-Schule, und bin in Tschechien fündig geworden. Eishockey in Tschechien besitzt einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft und ist nicht mit Österreich zu vergleichen. Das ist schon alleine an den Erfolgen der Nationalmannschaft, wie auch an den Erfolgen der einzelnen Nachwuchs-Auswahl-Teams zu sehen. Aber auch die Anzahl der Jugendlichen und Kinder, welche diesen Sport ausüben, ist um ein Vielfaches höher wie in Österreich. Ich bin mir absolut sicher, mit der HTA die führende Eishockey-Schule dieses Landes entdeckt zu haben. HTA hat mit die Möglichkeit gegeben, mit bestens ausgebildeten Trainern zu trainieren, meine Fähigkeiten zu verbessern, aber vor allen Dingen an meinen Schwachstellen zu arbeiten.. Außerdem ist es eine wunderbare Erfahrung, mit anderen sehr guten und besseren Eishockey-Spielern zu trainieren, zu spielen, mich mit ihnen zu messen und mich dabei ständig zu verbessern. Wann immer es mein sehr dichter Terminplan mit den vielen Spieln in Österreich zuläßt, werde ich wieder zur HTA zurückkehren, um zu trainieren und an mir zu arbeiten. Es gibt noch so viel, wo ich besser werden kann.

BAUMGARTNER1

Kontakte

HOCKEY TALENT ACADEMY
Lipolec 14, 380 01 Dačice
Tschechische Republik

Handy: +420 702 131 647 - Informationen

Handy: +420 775 559 055 - Sporttraining