Nový mládežnický spolek ponese název „Rytíři z Telče“!

Nový mládežnický spolek ponese název „Rytíři z Telče“!

Žijeme ve velmi těžké době, kdy dochází i ve sportu spíše k nepochopení, rozkolům a tříštění úsilí, je spousta příkladů, kde vznikly v malém městě 2 malé kluby. Důkazem toho, že to lze dělat i jinak, je fakt, že došlo k dohodě o spolupráci mezi mládežnickými hokejovými subjekty ICE DRAGONS Telč a SK Telč a ke spojení sil nejen v následující sezóně. Cílem nového spolku je vytvořit dlouhodobý a koncepční program výchovy hokejové mládeže v Telči do 14 let věku tak, aby z něj profitovaly hokejové subjekty v Telči, bez ohledu na to, zda se jedná o hokej amatérský, výkonnostní nebo dokonce vrcholový.

logo rytiri z telce finalProč „Rytíři z Telče“?

Dlouho jsme přemýšleli, co by k historické perle - Telči sedělo nejvíce a zároveň by ztělesňovalo hodnoty, které jsou důležité ve sportu, bylo synonymem statečnosti, odvahy v boji, věrnosti, oddanosti, čestnosti, šlechetnosti, víry, morálky, slušnosti. Právě rytíř se opírá o vlastní schopnosti, nechlubí se slovy, nýbrž promlouvá činy, jedná v souladu se zásadami rytířské etiky a morálky. Věříme, že tyto atributy jsou platné a důležité i ve sportu. Právě proto jsme zvolili tento symbol - logo rytíře se závojem z vlajky se znakem města a doplnili ho archaickým slovním spojením „Rytíři z Telče“. Jelikož hlavní zbraní rytíře je meč, alternativním logem nového klubu budou zkřížené meče. Barvami klubu budou černá, červená, bílá a šedá.

Tréninkové skupiny, trenéři

Spojením obou klubů vznikne program pro 5 tréninkových skupin, které budou navazovat na programy, ve kterých byli hráči zvyklí pracovat v uplynulé sezóně. Co se týká trenérského a personálního obsazení, tak téměř u všech kategorií zůstávají stávající trenéři. Co se týče četnosti tréninků či jejich časů, změny budou minimální. Zejména v organizaci nechceme dělat v začátku moc změn. Velkou výhodou bude možnost hrát ročníkové soutěže a v rámci pravidel si vzájemně hráčsky vypomáhat. Další nespornou výhodou je posílení trenérských a realizačních týmů jednotlivých kategorií o trenéry akademie. Nově budou tréninkové jednotky obsahovat i zapracování s kondičním trenérem na suchu.

logo_rytir_samostatny_final.png„Jsem rád, že k dohodě došlo, bavili jsme se o tom se zástupcem SK Františkem Čermákem delší dobu, pomáháme hráčům z různých koutů republiky i zahraničí, nevidím jediný důvod, proč bychom neměli pomoci šikovným hráčům z Telče. Jsme silní ve sportovní stránce, naopak máme se i co učit, zejména v oblasti financování sportu. Proto věřím, že naše vzájemné spojení bude výborně fungovat.“, Jaromír Pytlík za ICE DRAGONS ke spojení klubů.

Vedení spolku Rytíři z Telče

Zakladateli spolku jsou Jaromír Pytlík - autor projektu HTA, jenž metodicky zastřešuje celý projekt, Milan Pařil jako zástupce rodičů, bývalý profesionální hokejista Miroslav Třetina, jenž je jedním z hlavních trenérů Hockey Talent Academy, manažer zimního stadionu a kondiční specialista Jan Radosta, na ekonomickou stránku spolku pak bude dohlížet Denisa Pytlíková.

Dohled nad fungováním spolku má kontrolní komise, jenž dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy spolku. Dohlíží i na financování spolku a čerpáni dotací. Jejím předsedou bude Vladimír Švec, členy Lucie Norková a Tomáš Kobera.

logo hta hvezda 2barvy krivkyNadstavba pro nejlepší hráče nového klubu

Nadstavbou pro nejlepší hráče spolku bude celoroční akademie ICE DRAGONS, která ve spojení s projektem Hockey Talent Academy zabezpečí tréninkový program po celý rok, kvalitní konfrontaci na úrovni výběrů a účast v turnajích – World Talent Tournament, Summer Talent Cup, Christmas Hockey Series či T8HL – Top 8 Hockey League.

Contacts

HOCKEY TALENT ACADEMY
Lipolec 14, 380 01 Dacice
Czech Republic

Mobile: +420 702 131 647 - Informations

Mobile: +420 775 559 055 - Training